Oświadczenie – „Wspólnie dla Częstochowy”

Szanowni Państwo,

Podjąłem decyzję o rezygnacji z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej i jednocześnie z Platformy Obywatelskiej RP.
To niełatwa, ale przemyślana decyzja. Jestem samorządowcem od 2006 roku. Od 4 kadencji reprezentowałem – ma nadzieję godnie – mieszkańców z ramienia Platformy Obywatelskiej. Byłem także kandydatem na Prezydenta Miasta.
Obecna formuła stosowana przez Platformę Obywatelską nie pozwala mi na pełne samorządowe zaangażowanie w stopniu jakim chciałbym to robić. Ponadto, utraciłem zaufanie do pozostałych Radnych Koalicji Obywatelskiej i wielu członków władz Platformy Obywatelskiej, co uniemożliwia jakąkolwiek dalszą współpracę.
Warto podkreślić, że znaczna część członków Platformy Obywatelskiej podziela nasze zdanie i mamy informację, że po naszej decyzji opuszczą partię.
W imieniu swoim i koleżanki Jolanty Urbańskiej dziękujemy Posłowi Andrzejowi Szewińskiemu za dotychczasową współpracę, obiektywizm i deklarujemy dalsze wsparcie dla jego inicjatyw.
Pragnę poinformować, że tego samego dnia utworzyliśmy razem z Radną Krystyną Stefańską Klub Radnych „Wspólnie dla Częstochowy”.
Nie przypadkowo powołanie nowego klubu radnych zbiega się z 30-rocznicą pierwszych wolnych wyborów RP i dniem samorządu terytorialnego.
Rola samorządu jest nie do przecenienia, stąd nasza inicjatywa jeszcze większego zaangażowania w sprawy miasta i jego mieszkańców.
Podkreślamy, że podejmujemy jeszcze bliższą współpracę z Prezydentem Miasta Częstochowy, co jest odpowiedzią na wielokrotne zaproszenia Krzysztofa Matyjaszczyka do wspólnej pracy na rzecz miasta.

z wyrazami szacunku
Jacek Krawczyk
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Częstochowy

Wspólnie Dla CzęstochowyCzęstochowa – Profil Miasta#SkutecznyRadny