Start O mnie Galeria Kontakt
Program
Okręg 4
Dotychczas
Interpelacje
Interpelacje
Interpelacje
Sesje Rady Miasta
Prasowe
Wideo
Linki
Archiwum
  • Przewodniczący Klubu Radnych PO RP
  • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Praworządności i Samorządu
Untitled Document

         Nazywam się Jacek Krawczyk, urodziłem się 04. października 1982 roku w Częstochowie, jestem żonaty.

         Uczęszczałem do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego, a kolejnym etapem edukacji była Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie gdzie uzyskałem tytuł licencjata administracji. Ukończyłem studia uzupełniające magisterskie z zakresu Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadam również kwalifikacje z zakresu zarządzania i kontrolowania podmiotów gospodarczych potwierdzone ministerialnym egzaminem do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych.

          Wybrany kierunek studiów nie był przypadkowy, gdyż zawsze interesowały mnie sprawy związane z samorządem i zagadnieniami prawno-administracyjnymi. Podczas studiów w Częstochowie należałem do Koła Naukowego Myśli Administracyjno-Prawnej, w którym pełniłem rolę Skarbnika. Udało nam się wówczas zorganizować m.in. prareferendum na uczelni, w którym studenci wyrażali swoje zdanie na temat przystąpienia Polski do UE oraz wernisaże związane z polską kulturą. Niejednokrotnie podczas studiów współpracowałem z samorządem studenckim AJD.

          Od dłuższego czasu zajmowałem się społecznie prowadzeniem różnych akcji na rzecz miasta i mieszkańców. Do jednego z pierwszych sukcesów, który sprawił mi wiele satysfakcji mogę zaliczyć stworzenie wraz z przyjaciółmi strony internetowej www.stadionckm.com relacjonującej dla kibiców żużlowych i mieszkańców Częstochowy remont stadionu miejskiego. Byłem również inicjatorem konkursu na nazwę stadionu przy ul. Olsztyńskiej o zasięgu regionalnym, który doprowadziłem do szczęśliwego końca jako Radny Miasta Częstochowy.  Innym, ważnym działaniem z pozycji mieszkańca Częstochowy był aktywny udział w akcji informacyjnej prowadzonej z własnej inicjatywy w sprawie wyboru inwestora dla Huty Stali Częstochowa i pozostałych spółek hutniczych. Nie mogłem przejść obojętnie wobec niepewnych losów największego zakładu w naszym mieście.

          Oprócz spraw typowo administracyjnych, interesuję się turystyką. Wolne chwile staram się spędzać podróżując, dzięki czemu poznaję nowe obyczaje zgodnie z przysłowiem "podróże kształcą". Pragnę dodać, że w tym kierunku uzupełniłem swoje umiejętności o licencję pilota wycieczek. Inną pasją jest sport - zarówno czynny jak i bierny. Poza tym, interesuję się historią miasta, architekturą, urbanistyką oraz komunikacją publiczną (od 20.08.2010 roku jestem członkiem wspierającym Częstochowskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej). Nie bez znaczenia są dla mnie komputery i technika, z której korzystam na co dzień.

          W dniu 12. listopada 2006 roku zostałem wybrany przez mieszkańców Częstochowy z 4 okręgu wyborczego - Wrzosowiak, Raków, Ostatni Grosz - liczbą 487 głosów na Radnego Miasta Częstochowy V Kadencji (2006-2010). Przez cały ten okres byłem członkiem Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska; Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki; Komisji Kultury, Sporty i Turystyki oraz Komisji Rewitalizacyjnej Miasta.

         Od dnia 03. grudnia 2007 roku pracuję na stanowisku Dyrektora Biura Senatorskiego Andrzeja Szewińskiego, gdzie zajmuję się obsługą Senatora Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie organizacyjno-technicznym prowadzonego biura oraz zapewniam stały kontakt z samorządem miasta Częstochowy poprzez mandat Radnego Miasta Częstochowy.

         W dniu 21. listopada 2010 roku zostałem ponownie obdarzony zaufaniem przez mieszkańców Częstochowy z 4 okręgu wyborczego - Wrzosowiak, Raków, Ostatni Grosz - którzy wybrali mnie liczbą 1557 głosów na Radnego Miasta Częstochowy VI Kadencji (2010-2014). Jest to dla mnie najlepsza rekomendacja i absolutorium za 4 lata pracy na rzecz lokalnej społeczności. Wynik, który uzyskałem był najwyższym w moim okręgu wyborczym oraz trzecim wynikiem w całym mieście (335 kandydatów) i dwudziestym trzecim na tle Województwa Śląskiego (5175 kandydatów w miastach na prawach powiatu). Od 20 grudnia 2010 roku jestem Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz członkiem Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.

          Polityką interesuję się od dłuższego czasu, choć sam nie nazywałbym siebie politykiem. Zdecydowanie bardziej trafne określenie to samorządowiec. Uważam, że polityki z którą się stykamy na arenie ogólnopolskiej nie powinno się przenosić na grunt samorządu. Uważam, że dla dobra miasta należy odkładać uprzedzenia partyjne na bok i podejmować w tym celu współpracę.

           Najbliższy mojej wizji rozwoju miasta jest program Platformy Obywatelskiej, pod którym się ponownie podpisałem i będę starał realizować w związku z uzyskaniem społecznego zaufania w postaci mandatu Radnego Miasta Częstochowy.

z wyrazami szacunku
Jacek Krawczyk

<<     Sierpień 2018     >>
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  Free Web Site Counters

rss Jacek Krawczyk

Każda pierwsza środa miesiąca w godzinach
15:00-16:00 w pokoju 110, UMCz, ul. Śląska 11/13
Częstochowa

Strona istnieje od: 08.08.2006
Zgoda na umieszczenie Herbu Miasta Częstochowy - umowa nr 12/2010
Wszelkie prawa zastrzeżone jacekkrawczyk.pl