Start O mnie Galeria Kontakt
Program
Okręg 4
Dotychczas
Interpelacje
Interpelacje
Interpelacje
Sesje Rady Miasta
Prasowe
Wideo
Linki
Archiwum
  • Przewodniczący Klubu Radnych PO RP
  • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Praworządności i Samorządu
Zgłoszenie naruszenia prawa przez projekt uchwały
Projekt uchwały na druku BR.4/IX/2007 w sprawie "udzielenia dotacji z budżetu miasta Częstochowy w 2007 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków" został przygotowany z naruszeniem prawa i nie został rozpatrzony na IX Sesji Rady Miasta. Na sesji został złożony wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad, który przegłosowano pozytywnie.
Wcześniej zapoznałem się bardzo dokładnie z treścią projektu uchwały oraz wystąpiłem o protokół Komisji Rozpatrującej dotację. Znalazłem naruszenie prawa i zgłosiłem to na jednej z najbliższych Komisji, a dokładnie Komisji Skarbu. Naruszenie prawa polegało na nie zastosowaniu się do uchwały, która jest podstawą prawną do przekazania pieniędzy - Nr 766/XLVIII/2005 - a dokładnie paragrafu 5 ustęp 7, który brzmi następująco:

"7. Czynności poprzedzające przyznanie dotacji, polegające w szczególności na przekazywaniu propozycji, co do możliwości przyznaniadotacji oraz jej wysokości określonym podmiotom na zasadach określonych w niniejszej uchwale, weryfikowaniu kompletności wniosków
pod względem formalnym, opiniowaniu złożonych wniosków wraz ze wstępną kwalifikacją wydatków, które zostaną poniesione przez wnioskodawcę, należą do komisji w skład której wchodzą:
- przedstawiciel Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej,
- przedstawiciel Wydziału Kultury i Sztuki,
- przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta,
- przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach - Delegatury w Częstochowie,
- Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta.
"

Należy zwrócić uwagę, że Komisja zgodnie z uchwałą Nr 766/XLVIII/2005 składa się z 5 członków (każdy reprezentant jest w liczbie pojedynczej). Tymczasem Zarządzeniem Prezydenta Nr 151/07 z dnia 1 marca 2007 powołano Komisję w 7 osobowym składzie, co już spowodowało, ze zarządzenie było niezgodne z uchwałą. W Komisji znalazło się zatem po dwóch reprezentantów z każdego wydziału (zatem są to REPREZENTANCI), choć nie mieli do tego prawa. W uchwale dającej podstawę prawną jest mowa tylko o JEDNYM przedstawicielu - co jest rozumiane "samo przez się". Pieniądze zostały podzielone w 4-osobowym składzie - dwóch naczelników i dwóch inspektorów. Reszta przedstawicieli nie była obecna z różnych przyczyn.
Uchwała w mojej opinii - i opinii radnych, których wówczas zapoznałem ze sprawą - była niezgodna z prawem, co zaowocowało wnioskiem Komisji Skarbu o zdjęcie projektu uchwały na druku BR.4/IX/2007 z porządku obrad.

Zdjęcie z porządku obrad skutkuje:
- powołaniem nowej komisji
- rozpatrzeniem i podziałem pieniędzy na nowo
- przygotowaniem nowego projektu uchwały
- późniejszym terminem podjęcia uchwały

Skutki gdyby podjęto uchwałę z naruszeniem prawa:
- uchylenie uchwały przez Wojewodę Śląskiego
- gdyby nie uchylono z różnych przyczyn, możliwość skargi do sądu właścicieli kamienic, których wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych przez Komisje podejmującą decyzje, choć nie miała do tego prawa (działała w oparciu o niezgodne z prawem zarządzenie)

Jacek Krawczyk, 03.04.2007 o 17:52:48 | 0 Komentarzy

Wróć do strony głównej

KOMENTARZE

Komentarzy brak

Dodaj komentarz:

Imię

E-mail

Komentarz


b f 3 9 8
Przepisz kod:

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

<<     Lipiec 2018     >>
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Free Web Site Counters

rss Jacek Krawczyk

Każda pierwsza środa miesiąca w godzinach
15:00-16:00 w pokoju 110, UMCz, ul. Śląska 11/13
Częstochowa

Strona istnieje od: 08.08.2006
Zgoda na umieszczenie Herbu Miasta Częstochowy - umowa nr 12/2010
Wszelkie prawa zastrzeżone jacekkrawczyk.pl