Start O mnie Galeria Kontakt
Program
Okręg 4
Dotychczas
Interpelacje
Interpelacje
Interpelacje
Sesje Rady Miasta
Prasowe
Wideo
Linki
Archiwum
  • Przewodniczący Klubu Radnych PO RP
  • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Praworządności i Samorządu
Skarga do Wojewody
Zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią uzupełniam dział "dotychczas" o skargę do Wojewody Śląskiego jaką złożyłem w związku z próbą realizacji inwestycji niezgodnej z prawem. Szczegóły poniżej.


Częstochowa, dn. 27.07.2007r.


Jacek Krawczyk
ul. ---------------------
42-200 Częstochowa


Szanowny Pan
dr Tomasz Pietrzykowski
Wojewoda Śląski


WniosekWnoszę o uchylenie w trybie nadzoru podjętej przez Radę Miasta Częstochowy w dniu 28. czerwca 2007 r. uchwały nr 109/XII/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na rok 2007 w dziale 600 - Transport i łączność - rozdziale 60015.1 zwiększenia kwoty o 200.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Westerplatte z ul. Kołakowskiego i ul. Obrońców Poczty Gdańskiej" oraz uchwały nr 40/VII/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2007 w dziale 600 rozdziale 60015.1 zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Westerplatte z ul. Kołakowskiego i ul. Obrońców Poczty Gdańskiej."
Realizacja przez miasto Częstochowa powyższego zadania doprowadzi do naruszenia przepisów zawartych w uchwale nr 825/LI/2005 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy z dnia 21. listopada 2005 roku.
Zgodnie z powyższą uchwałą ul. Obrońców Westerplatte została zaklasyfikowana jako droga klasy "G" - Główna. Z klasyfikacją "G" wiążą się określone wymagania techniczne i użytkowe, a zatem odległość pomiędzy skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie powinny być mniejsze niż 500 metrów, a w uzasadnionych przypadkach nie mniejsze niż 400 metrów. Biorąc pod uwagę wcześniejsze wytyczne, jak i ukształtowanie drogi, nie ma uzasadnienia pozwalającego na budowę/przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte z ul. Kołakowskiego i ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, ponieważ znajdowałoby się ono w odległości ok. 250 metrów od planowanego skrzyżowania ul. Obrońców Westerplatte z ul. Szajnowicza wg. aktualnego studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz istniejącego w odległości ok. 450 metrów skrzyżowania ul. Obrońców Westerplatte z ul. Grochowskiego.
Powyższe potwierdza wcześniejsza odpowiedź Wojewody Śląskiego z dnia 21.02.2003 roku na druku o sygnaturze RR/C-AG.II/MA/7111/116/02 na skargę mieszkańców osiedla "Atrium", w której odnoszą się, m.in., do braku skrzyżowania ul. Obrońców Westerplatte ze wspólnym wylotem z ulic Kołakowskiego i Poświatowskiej.
W odpowiedzi stwierdzono "iż żądanie takie stoi w sprzeczności z przepisem §9 ust. 1 pkt 4 w związku z §5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie."
W związku z powyższym zwracam się o uchylenie w części uchwały nr 109/XII/2007 w zakresie zwiększenia o 200.000 zł. kwoty na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Westerplatte z ul. Kołakowskiego i ul. Obrońców Poczty Gdańskiej" jako prowadzącej do realizacji zadania niezgodnego z prawem oraz podjęcia odpowiednich kroków prawnych w celu doprowadzenia do zapobieżenia naruszeniu prawa w związku z planowaną realizacją zadania zapisanego w uchwale nr 40/VII/2007 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2007.


z wyrazami szacunku
Jacek Krawczyk


Do wiadomości:
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach


Jacek Krawczyk, 04.08.2007 o 08:18:32 | 0 Komentarzy

Wróć do strony głównej

KOMENTARZE

Komentarzy brak

Dodaj komentarz:

Imię

E-mail

Komentarz


4 b 5 3 2
Przepisz kod:

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

<<     Lipiec 2018     >>
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Free Web Site Counters

rss Jacek Krawczyk

Każda pierwsza środa miesiąca w godzinach
15:00-16:00 w pokoju 110, UMCz, ul. Śląska 11/13
Częstochowa

Strona istnieje od: 08.08.2006
Zgoda na umieszczenie Herbu Miasta Częstochowy - umowa nr 12/2010
Wszelkie prawa zastrzeżone jacekkrawczyk.pl