Start O mnie Galeria Kontakt
Program
Okręg 4
Dotychczas
Interpelacje
Interpelacje
Interpelacje
Sesje Rady Miasta
Prasowe
Wideo
Linki
Archiwum
  • Przewodniczący Klubu Radnych PO RP
  • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Praworządności i Samorządu
Skuteczna interwencja dot. wykupu gruntów w ul. Tuwima i Leśnej
Na ostatniej sesji Rady Miasta Częstochowy podjąłem się dwóch interwencji w trudnej tematyce dotyczącej wykupu gruntów pod drogi. Oprócz nakreślenia problemów na posiedzeniu Rady Miasta, złożyłem dwie interpelacje – pierwszą razem z Radnym Konradem Głębockim dot. wykupu gruntu i udrożnienia ul. Tuwima, natomiast drugą dotycząca nabycia gruntu pod część układu drogowego w ciągu ul. Leśnej na Dźbowie. W pierwszym przypadku realizacja zadania spowoduje znacząca poprawę dostępności miejsc parkingowych na zapleczu AJD, na czym skorzystają zarówno studenci, jak i mieszkańcy Częstochowy. Sprawa z pozoru prosta, pokazała, że takową nie jest – wszelkie działania utknęły w martwym punkcie i od 2005 roku nie ma porozumienia pomiędzy prywatnym właścicielem fragmentu ul. Tuwima, uczelnią i okolicznymi przedsiębiorcami. Brak działań ze strony miasta powodował, że do chwili obecnej około 80 miejsc parkingowych pozostaje niedostępnych, choć układ drogowy – jego utrzymanie, udrożnienie jest jednym z zadań samorządu. Warto nadmienić, że przeważająca część ul. Tuwima jest drogą publiczną i została w całości zbudowana (wiele lat temu) z publicznych środków. Sytuacja ma się zmienić, gdyż po podjętej interwencji miasto zrozumiało popełniony błąd, o czym zostałem poinformowany w odpowiedzi na interpelację:

„Odpowiadając na interpelację z dnia 17.03.2008r. (…) uprzejmie informuję, że wystąpiono do Rektora Akademii im. Jana Długosza o umożliwienie wjazdu na parking zlokalizowany na zapleczu budynku Waszyngtona 4/8 od strony ulicy Tuwima.
Niezależnie od tego wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy wszczął procedurę przejęcia przez Gminę Miasto Częstochowa działki nr 77/4 znajdującej się obecnie w rękach prywatnych, a umożliwiającej dojazd do istniejącego parkingu od strony ulicy Tuwima.”

Ponadto do publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy trafiły następujące informacje:

„W 2005 roku miasto mogło postarać się o przejęcie fragmentu drogi przy Tuwima. Szybko porzuciło jednak ten pomysł, uważając go za trudny do zrealizowania. Teraz, po trzech latach, zmienia jednak strategię.

- Miasto zamierza wykupić ten teren. Rozpoczęto negocjacje z właścicielami działki. Jeśli w taki sposób nie uda się udrożnić przejazdu, pozostaje drugi wariant - w przyszłym roku wystąpimy o przejęcie tego terenu w ramach inwestycji celu publicznego - tłumaczy Tomasz Jamroziński z biura prasowego Urzędu Miasta.”
/ www.naszemiasto.pl (Dziennik Zachodni w Częstochowie)

Wobec powyższego należy uznać, że sprawa została odpowiednio ukierunkowana i nabrała odpowiedniego trybu, co pozwala stwierdzić, że w niedalekiej przyszłości studenci jak i mieszkańcy Częstochowy znów będą mogli korzystać z miejsc parkingowych, które obecnie są praktycznie niedostępne.

Druga sprawa, którą poruszyłem dotyczyła utraty przez Miasto Częstochowa części układu komunikacyjnego ul. Leśnej, gdzie znajdowała się zatoczka autobusowa umożliwiająca bezpieczne nawracanie pojazdom komunikacji miejskiej. Na podstawie poniższej odpowiedzi można również uznać, że doszło do pewnego przełomu w podejściu do tematyki wykupu gruntów pod drogi.

„(…) Przeznaczenie przedmiotowej części przedmiotowej nieruchomości pod pas drogowy wymaga geodezyjnego wydzielenia części niezbędnej pod realizację tej inwestycji. Istnieje taka możliwość nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Częstochowa z przeznaczeniem na zasoby, w tym jednakże przypadku wymagałoby to pozytywnej opinii Miejskiego Zarządu Dróg oraz zgody użytkowników wieczystych na podział nieruchomości.
Po dokonaniu geodezyjnego podziału polegającego na wydzieleniu części działki pod inwestycję koniecznym będzie wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości, a następnie przeprowadzenie negocjacji z właścicielami nieruchomości zmierzających do jej nabycia przez Gminę.
Mając powyższe na uwadze, dalsze czynności w przedmiotowej sprawie tut. Urząd podejmie po otrzymaniu od MZD pozytywnej opinii, co do wydzielenia części nieruchomości bądź decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.”

Ponadto, na obecną chwilę znaleziono kompromisowe rozwiązanie, które jak podaje do publicznej wiadomości miasto:

„- W rejonie przystanku została poszerzona zatoczka autobusowa kosztem wcięcia się w teren miejski. Wykonanie dojazdu do szkoły z parkingiem jest zapisane w tegorocznym budżecie, więc wszystkie procedury niebawem mają ruszyć i problem będzie rozwiązany - dodaje Jamroziński.”
/ www.naszemiasto.pl (Dziennik Zachodni w Częstochowie)

Na chwilę obecną pozostaje wykazać cierpliwość wobec powyższych deklaracji, jak i podjętych działań. Osobiście liczę, że obie sprawy zostaną kompleksowo rozwiązane – biorąc pod uwagę skomplikowane procedury – w terminie nie dłuższym niż dwa lata. Oczywiście, będę dalej monitorował ich przebieg i w razie konieczności interweniował, aż do uzyskania zamierzonego celu, a ten widać po podejściu do tematyki wydaje się bliższy osiągnięcia niż kiedykolwiek wcześniej. Oby tylko takie podejście przełożyło się na kolejne inwestycje drogowe czego sobie i wszystkim zainteresowanym życzę.

Jacek Krawczyk, 03.04.2008 o 12:02:37 | 0 Komentarzy

Wróć do strony głównej

KOMENTARZE

Komentarzy brak

Dodaj komentarz:

Imię

E-mail

Komentarz


d 0 5 e d
Przepisz kod:

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

<<     Lipiec 2018     >>
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Free Web Site Counters

rss Jacek Krawczyk

Każda pierwsza środa miesiąca w godzinach
15:00-16:00 w pokoju 110, UMCz, ul. Śląska 11/13
Częstochowa

Strona istnieje od: 08.08.2006
Zgoda na umieszczenie Herbu Miasta Częstochowy - umowa nr 12/2010
Wszelkie prawa zastrzeżone jacekkrawczyk.pl