Start O mnie Galeria Kontakt
Program
Okręg 4
Dotychczas
Interpelacje
Interpelacje
Interpelacje
Sesje Rady Miasta
Prasowe
Wideo
Linki
Archiwum
  • Przewodniczący Klubu Radnych PO RP
  • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Praworządności i Samorządu
Budżet na czas kryzysu?
Pomóżcie nam, ale nie kosztem obcinania nakładów na szkolenie młodzieży - apelowali w czasie prezentacji projektu przyszłorocznego budżetu prezesi AZS-u i Włókniarza. Przygotowany przez prezydenta dokument przewiduje w 2009 roku wzrost dochodów i wydatków miasta, ale zawiera też związane z ogólnoświatowym kryzysem, elementy zaciskania pasa, polegające na redukcji deficytu i zmniejszeniu dynamiki wzrostu wydatków bieżących.

Wczoraj po raz pierwszy odbyła się oficjalna prezentacja budżetu na kolejny rok. To nowy element procedowania uchwały budżetowej w Częstochowie. Dotychczas, prezydent do 15 listopada każdego roku składał projekt budżetu na przyszły rok w biurze Rady Miasta. Radni dla lepszego zapoznania się z założeniami projektu, zażyczyli sobie jednak, aby pierwsze czytanie budżetu - wówczas mogą być składane propozycje zmian - poprzedziła oficjalna prezentacja jego projektu, przeprowadzona w czasie sesji.
Jak można było się w czasie prezentacji dowiedzieć, przygotowany przez prezydenta i jego służby projekt budżetu na 2009 rok, przewiduje dochody miasta na poziomie 743 mln zł i wydatki przekraczające 811 mln zł. Oznacza to wzrost: dochodów o 12, 6 proc. i wydatków o 10,85 proc. Dzięki temu deficyt w porównaniu z rokiem bieżącym ma zostać zredukowany o ponad 3,7 mln zł, tj. o 5,2 proc.
Zmniejszona ma zostać także dynamika wzrostu wydatków bieżących: z ponad 9 do 3,1 proc - mają one wzrosnąć o blisko 20 mln zł. Z kolei o ponad 18 proc. tj do poziomu 167 mln zł wzrosnąć mają pożądane wydatki inwestycyjne (ponad polowa tej kwoty ma trafić na drogownictwo) - nakłady na inwestycje mają stanowić ponad 20 procent ogółu budżetu.
Zgodnie z projektem miasto miałoby zwiększyć finansowanie inwestycji za pomocą środków własnych i bezzwrotnych, a zmniejszyć ilość kredytów zaciąganych na ten cel.


Zabezpieczamy się przed ewentualnym pogorszeniem sytuacji ekonomicznej kraju i światowego kryzysu - tłumaczył prezydent Tadeusz Wrona.- Dlatego planujemy wysoki udział środków bezzwrotnych, czyli posiadanej nadwyżki budżetowej i ozyskanych środków pomocowych z Unii Europejskiej, które pozwolą sfinansować zadania inwestycyjne na kwotę blisko 85 mln zł tj. 50,6% całości zaplanowanej. To wzrost o 35 mln złotych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Projekt przewiduje również większą o ponad 8 mln zł absorbcję środków unijnych - w przypadku uzyskania środków w konkursach, do których miasto złożyło wnioski, a nie zostały one jeszcze rozstrzygnięte kwota ta będzie rosnąć.

Po wystąpieniu prezydenta rozpoczęła się dyskusja, w czasie której najwięcej czasu poświęcono kwestii finansowania sportu przez miasto. Bez wątpienia duże nakłady na drogownictwo mogą cieszyć - zaczął radny Lech Małagowski ze Wspólnoty. - Mamy nadziej, że dzięki temu stan częstochowskich dróg ulegnie poprawie. Jesteśmy jednak zaskoczeni w temacie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ku naszemu zdumieniu tegoroczna kwota 1,9 mln zł ma zostać zmniejszona w roku przyszłym do 1,7 mln zł. Patrząc na ilość młodzieży opuszczającą Częstochowę, takie działanie może jeszcze zintensyfikować to zjawisko, może również spowodować konflikt wśród stowarzyszeń działających w tym środowisku.

To co się stało jest nie do przyjęcia - stwierdził radny Jacek Krawczyk z PO. - To bardzo nieelegancki krok ze strony prezydenta. Może to zostać odebrane, jako zdjęcie pieniędzy ze szkolenia młodzieży i przekazanie ich na promocję miasta poprzez sport. Zgodnie z projektem pula środków na to drugie zadanie miałaby wzrosnąć z 360 tys. zł w roku obecnym, do 500 tys. zł w roku przyszłym. Przekazanie funduszy na promocję miasta poprzez sport, to jedyna nie budząca kontrowersji prawnych ścieżka, dzięki której miasto może wspomóc takie spółki jak AZS, czy Włókniarz. Obecni na sali sesyjnej prezesi AZS-u, Konrad Pakosz i Włókniarza, Marian Maślanka, prosili radnych o zwiększenie pomocy dla ich klubów, podkreślając, że są one doskonalą wizytówką miasta, jednogłośnie apelowali jednak, aby nie odbywało się to kosztem nakładów na szkolenie młodzieży.
Nikogo nie chcemy tym dotknąć - bronił się prezydent Wrona. - Naszym zamierzeniem nie było też podniesienie nakładów na promocję poprzez sport kosztem stowarzyszeń. Trzeba jednak spojrzeć również na to, że w ubiegłym roku odnotowany był w tej dziedzinie 100-procentowy wzrost. Myślę, że komisja sportu dokładnie się jeszcze przyjrzy temu tematowi.

Radny Jacek Kasprzyk z LiD, zaapelował, żeby tak samo jak AZS i Włókniarza potraktować Raków. - Byłoby dobrze, aby wszystkie te kluby określiły wartość reklamy, jaką za ich pośrednictwem może uzyskać miasto, to ułatwiłoby podejmowanie decyzji - mówił.

Radni dopytywali także, czy MPK będzie kontynuować w roku przyszłym, wprowadzoną przez nich w roku bieżącym, komunikację nocną.

Prezydent zapewniał, że będzie ona świadczona w ramach usług zlecanych spółce - przy okazji można było się dowiedzieć, że dopłata miasta do MPK ma w przyszłym roku wzrosnąć z 14,85 mln zł do 17 mln zł. Na sali obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych pracowników administracji, którzy apelowali o podniesienie wynagrodzeń urzędników- chcieliby oni, aby w 2011 roku ich średnie uposażenie zrównało się ze średnią krajową. W ocenie prezydenta wymaga to przedyskutowania w czasie procedowania nad budżetem.
Teraz radni mają miesiąc czasu na dokładne przeanalizowanie projektu budżetu oraz przygotowanie ewentualnych propozycji zmian. Będą mogli je zgłaszać w czasie pierwszego czytania budżetu, podczas grudniowej sesji. Po nowym roku odbędzie się głosowanie ostatecznej wersji uchwały budżetowej.

Zgodnie z projektem budżetu 743 mln zł wynosić mają dochody Częstochowy w 2009 roku, wydatki przekroczyć mają 811 mln zł. Deficyt osiągnąć ma 68 mln zł.
Stosunek zadłużenia miasta do ogółu dochodów wynieść ma 46,9 proc.

Niektóre najważniejsze inwestycje (kwotowo)

- Wykupy gruntów pod ulice, nabywanie nieruchomości na zasoby, wypłaty odszkodowań - 17 mln zł
- Modernizacja I i II Alei - 12 mln zł
- Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego - 10 mln 591 tys. zł - modernizacja Legionów i drogi w kierunku Myszkowa
- Budowa wiaduktu w miejscu zniszczonej kładki nad al. Jana Pawła II - 9,5 mln zł
- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap I od ul. Michałowskiego do ul. Św. Brata Alberta Etap II od ul. Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego - 6,5 mln zł
- Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową Galerii Jurajskiej (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej) - 5 mln zł
- Program osiedla w Dźbowie - 4 mln 380 tys. zł
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn - I etap - budowa kolektora deszczowego - 4 mln 300 tys. zł
- System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym - Miasto Częstochowa - etap I - 4 mln 293 tys.
- Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - sala Widowiskowa, Domek Orkiestry - II etap - 4 mln 236 tys. zł
- Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie - Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II - 4 mln 32 tys. zł
- Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie w tym : ul. Klasztorna, Grunwaldzka, Zgody, Św. Barbary - 4 mln zł
- Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie - ul. Kordeckiego - 3 mln 900 tys. zł


Źródło: Życie Częstochowskie / Adam Świerczyński


Jacek Krawczyk, 20.11.2008 o 11:49:01 | 0 Komentarzy

Wróć do strony głównej

KOMENTARZE

Komentarzy brak

Dodaj komentarz:

Imię

E-mail

Komentarz


f 2 a 0 1
Przepisz kod:

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

<<     Lipiec 2018     >>
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Free Web Site Counters

rss Jacek Krawczyk

Każda pierwsza środa miesiąca w godzinach
15:00-16:00 w pokoju 110, UMCz, ul. Śląska 11/13
Częstochowa

Strona istnieje od: 08.08.2006
Zgoda na umieszczenie Herbu Miasta Częstochowy - umowa nr 12/2010
Wszelkie prawa zastrzeżone jacekkrawczyk.pl