Start O mnie Galeria Kontakt
Program
Okręg 4
Dotychczas
Interpelacje
Interpelacje
Interpelacje
Sesje Rady Miasta
Prasowe
Wideo
Linki
Archiwum
  • Przewodniczący Klubu Radnych PO RP
  • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Praworządności i Samorządu
Pomysł, potencjał, prestiż
Częstochowa budzi dość schematyczne skojarzenia – Jasna Góra, żużel i siatkówka – to te najbardziej popularne. Miasto, jakby na potwierdzenie trafności tych konotacji, stara się o miano jednego z organizatorów Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn w roku 2014.
Dotychczasowa hala sportowa nie nadaje się jednak do goszczenia tak prestiżowej imprezy, niezbędny jest w tym celu nowy obiekt o znacznie wyższym standardzie. O planach budowy jednej z najbardziej nowoczesnych hali sportowych w Polsce rozmawiamy z radnym miasta Częstochowy, panem Jackiem Krawczykiem.


Milena Kościelniak: Aktywnie działa pan na terenie miasta, pańskiego autorstwa są rozmaite pomysły, służące ulepszeniu życia mieszkańców, również z uwzględnieniem oczekiwań osób młodszych (np. uruchomienie autobusów nocnych).
Jacek Krawczyk: Miło słyszeć, że pewne działania, które wykonuję, są zauważalne i przynoszą korzyści mieszkańcom – to sprawia wiele satysfakcji i mobilizuje do dalszej pracy. Jednym z ostatnich przykładów jest uruchomienie publicznej komunikacji nocnej, z której w okresie weekendowym korzysta wiele osób, co pozwala bezpiecznie powrócić im do domów. Wcześniej taka opcja była niedostępna, choć w innych miastach podobne usługi funkcjonowały od dawna.

Częstochowa to miasto o sporym potencjale. Jak wygląda kwestia inwestycji na jej terenie (zainteresowanie inwestorów, miejsca pod inwestycje, modernizacje budynków już istniejących (DH Megasam, Merkury), plany co do nowych obiektów, powstałe niedawno inwestycje typu: supermarkety, centra handlowe, obiekty sportowe itp.)?
Częstochowa to rzeczywiście miasto o sporym potencjale, który wynika nie tylko z liczby osób zamieszkujących, ale też przez wzgląd na bardzo dobre położenie, jak i sporo wolnych terenów, które można zagospodarować pod inwestycje sensu largo.
Tak się składa, że po restrukturyzacji Huty Częstochowa, którą udało się ocalić, oferta ta znacznie się powiększyła o nowe tereny inwestycyjne, przejęte w zarząd przez spółkę "Operator ARP". Powierzchnię szacuje się na około 500 ha, zatem, jak widać, mamy jako miasto spore możliwości, choć trzeba przyznać, że bezpośrednio nie decydujemy o ich losie. Nie jest to jednak żaden problem w kontekście pozyskania lub obsługi potencjalnego inwestora, gdyż współpraca miasta z nowym zarządem "Operatora" układa się dobrze i przynosi już pierwsze efekty.
Mogę potwierdzić, że zainteresowanie terenami jest, potrzeba jednak czasu i „odczarowania” dotąd niewykorzystanego potencjału. Warto podkreślić, że po rozbudowie układu obsługującego strefę – mam tu na myśli ul. Legionów – oraz w kontekście funkcjonującej DK-1, później A1, całość zyskuje na atrakcyjności.
Patrząc przez pryzmat inwestycji handlowo-usługowych, w tej chwili można zauważyć wyraźne zainteresowanie Częstochową, zwłaszcza w kategorii galerii handlowych, które będą uzupełnieniem oferty dla mieszkańców. Świadczy o tym budowa wartej kilkaset milionów złotych "Galerii Jurajskiej" przez GTC oraz rozpoczynające się prace przy "Galerii Częstochowa", powstającej w miejscu "Merkurego". Obie z wymienionych inwestycji uzyskały pomoc Prezydenta i Rady Miasta, dzięki czemu maksymalnie ułatwiono realizację zadań. Coraz głośniej mówi się także o modernizacji "Megasamu", którego właściciele chcieliby zmienić obiekt w galerię handlową, jednakże muszą jeszcze wyjaśnić między sobą pewne kwestie w zakresie inwestycji.
Nie planuje się natomiast budowy nowych supermarketów, poza Carrefour’em, który uzyskał już pewien czas temu pozwolenie na budowę. Obiektów tej kategorii jest już wystarczająca ilość w naszym mieście.
Warto podkreślić, że Częstochowa przymierza się do inwestycji, które są bardzo oczekiwane w mieście, a mianowicie budowy Centrum Konferencyjno – Wystawienniczego, przy udziale kapitału zewnętrznego, oraz Hali Widowisko-Sportowej z udziałem środków europejskich. Poza wymienionymi, miasto inwestuje w remonty posiadanej substancji i w ten sposób przywrócono świetność "Areny Częstochowa" – naszego stadionu żużlowego, Ratusza i kilku innych jeszcze obiektów, potrzebnych i wpisujących się w krajobraz miasta.

Najbardziej nagłośnioną i, wydaje się, najbardziej prestiżową z nowych inwestycji, jest planowana Hala Sportowa w dzielnicy Zawodzie. Jak mają się sprawy tej inwestycji? (czy wybrano już konkretny projekt?, na jakim etapie są przetargi?)
Jest to najdroższa inwestycja z zakresu infrastruktury sportowej w mieście po 90 roku ubiegłego wieku i z pewnością jedna z najbardziej prestiżowych. Obecnie mamy zabezpieczone na jej budowę 70 mln zł, nie można jednak wykluczyć wparcia inwestycji z budżetu państwa, o co już czyni zabiegi Senator Andrzej Szewiński.
Na chwilę obecną miasto zleciło przygotowanie studium funkcjonalności i użyteczności obiektu, aby odpowiedzieć sobie na pytania, czy na terenie, który posiadamy, możliwe jest umiejscowienie tak dużej hali, jaką powinna mieć bryłę, jakie mogą wystąpić przeszkody w realizacji z uwagi na ukształtowanie terenu, jakie funkcje powinna spełniać, czy można ją powiązać z sąsiadującymi obiektami infrastruktury sportowej etc. Taki materiał już został wykonany, zatem, zgodnie z harmonogramem, można będzie w roku 2009, po uchwaleniu budżetu, rozpisać przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej, która uwzględni założenia studium.

Co zadecydowało o umiejscowieniu hali w dzielnicy Zawodzie, która jednak leży w dość dużym oddaleniu od centrum miasta?
Jest kilka argumentów, które przemawiają za budową nowej hali w dzielnicy Zawodzie. Pierwszym z nich jest fakt, ze teren, na którym będzie budowana hala, ma uregulowaną sytuację terenowo-prawną. Innymi słowy, całość terenów należy do miasta, można zatem spokojnie skupić się na inwestycji. Kolejnym plusem jest dobry dojazd do obiektu modernizowaną ulicą Legionów. Po dobudowaniu brakującego pasa i mostu – na co mamy zagwarantowane środki europejskie – ulica ta będzie mogła w sposób wystarczający obsłużyć komunikacyjnie halę. Do tego należy wziąć pod uwagę bliskość DK-1, co zapewnia szybki i dogodny dojazd. Innym argumentem jest położona po sąsiedzku "Arena Częstochowa".
Gdy wybudujemy halę, powstanie jeden z największych kompleksów sportowych w województwie śląskim, co ułatwi zarządzanie całością obiektów, dzięki skupieniu ich w jednym miejscu. Można tu wziąć także pod uwagę wzajemne uzupełnianie się obiektów miejscami parkingowymi. Myślę, że to wszystko powoduje, iż obiekt zyskuje przewagę nad lokalizacją w samym centrum miasta.

Jaka jest planowana powierzchnia nowej hali? Jaką ilością boisk będzie dysponować? Jakie sporty będzie można tam uprawiać?
Hala, która powstanie w Częstochowie, będzie miała wymiary ok 100x70m, natomiast wielkość areny, na której będą się odbywały zawody sportowe i inne imprezy, to 58x38 m. W nowym obiekcie praktycznie nie będzie ograniczeń co do rodzaju przeprowadzanych zawodów. W hali zlokalizowane będą pełnowymiarowe boiska do piłki siatkowej, piłki ręcznej, halowej piłki nożnej – footsal, koszykówki, badmintona, tenisa ziemnego i tenisa stołowego, umożliwiające rozgrywanie zawodów sportowych w tych dyscyplinach oraz zawodów bokserskich. Całość kompleksu uzupełni kręgielnia, siłownie, nowoczesne SPA. Pojemność trybun zaplanowano na ok. 7000 miejsc, co w zupełności sprostałoby potrzebom Częstochowy i subregionu.

Do jakiego typu imprez będzie się nadawała? (co z akustyką?)
Hala będzie bardzo uniwersalna – obsłuży nie tylko zawody sportowe, ale i koncerty, targi, imprezy rekreacyjne, gastronomiczne etc. Jej zaletą, co wielokrotnie podkreślano, jest to, że jej jeszcze nie ma. Dzięki temu będzie można zastosować najnowsze rozwiązania z zakresu akustyki i oświetlenia, zgodnego z technologią HD, wypełniając najsurowsze wymogi dla przeprowadzenia meczów, choćby w ramach MŚ w siatkówce mężczyzn.

Jaki jest planowany koszt budowy hali? Z jakich środków chce skorzystać miasto, aby sfinansować tę inwestycję? Wiem, że w związku z tym nastąpiło pewne przesunięcie środków przeznaczonych na Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze – co zatem z planami budowy takiego obiektu targowego?

Hala finansowana będzie co najmniej z dwóch źródeł – środków własnych w wysokości około 40 mln zł oraz ze środków europejskich w wysokości około 30 mln zł, pochodzących z puli pozakonkursowej, przypadającej na dany subregion. Montaż finansowy jest zatem stabilny, a przecież niewykluczone, że otrzymamy wsparcie ze środków budżetu państwa. Częstochowa stara się o włączenie do grona miast, w których rozgrywane będą Mistrzostwa Świata w 2014 roku w piłce siatkowej mężczyzn, jest zatem szansa, że zostanie objęta dodatkowym wsparciem finansowym.
Wspomniane pieniądze, pochodzące ze środków europejskich, zostały przesunięte na to zadanie z planów budowy Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego. Nie oznacza to, że porzuciliśmy realizację tego zadania, wręcz przeciwnie. Prywatny inwestor porozumiał się na tyle z miastem, że zapewnił budowę centrum w ramach własnego finansowania, a warto dodać, ze będzie to tylko jeden z kilku obiektów, jakie powstaną w ścisłym centrum w ramach całej inwestycji.

Na kiedy w konsekwencji planuje się rozpoczęcie prac przy budowie hali sportowej oraz ich zakończenie?
Obecnie wykonano program funkcjonalno-użytkowy, natomiast dokumentacja techniczna i pozostałe prace przygotowawcze zaplanowane zostały na 2009 rok. Budowa zatem powinna się rozpocząć w 2010 roku i nie powinna trwać dłużej jak dwa lata.

Jakie przeznaczenie otrzyma wobec tego dotychczasowa Hala "Polonia"? Czy powstały już w tym względzie jakieś plany?
Zanim imprezy najwyższej rangi opuszczą Halę "Polonia", minie jeszcze trochę czasu. Obiekt będzie pełnił rolę pośrednią pomiędzy nową halą, a innymi obiektami szkolnymi. Myślę, że wykorzystywanie nie będzie odbiegało od dotychczasowego, za wyjątkiem wspomnianych imprez najwyższej rangi. Obiekt też zapewne będzie modernizowany, ale nie będzie się to wiązało z bardzo poważnymi przeróbkami, raczej ograniczy się do podstawowego utrzymania obiektu.

Wielką burzę wywołało wśród kibiców częstochowskiego Rakowa przesunięcie w czasie modernizacji stadionu. Zapewne nie była to dla Pana łatwa decyzja, by zagłosować przeciwko – przecież włożył Pan wiele pracy w ten projekt...
To prawda, wiele poczyniłem zabiegów, aby obiekt wrócił z powrotem do WPI z realnym terminem wykonania oraz większymi środkami finansowymi, co się udało. Całość jednak skomplikował nieodpowiedzialny wniosek, przesuwający pozornie inwestycję na termin wcześniejszy, złożony przez jednego z radnych na sesji pod wpływem obecnych tam kibiców, co spowodowało niepotrzebną burzę. Nie uczestniczę w licytacjach i przesuwaniu środków na inwestycje bez pokrycia.

Gwoli podsumowania, co, według Pana, pozostało do zrobienia w mieście? Zapewne pomysłów ma Pan mnóstwo, ale które z nich zamierza Pan forsować w pierwszej kolejności?
Jak chyba każdy samorządowiec powiem, że w mieście pozostało do zrobienia bardzo wiele, bo potrzeby i wymagania mieszkańców stale rosną – w każdej dziedzinie. Uważam, że należy szczególnie skupić się na pozyskiwaniu inwestorów, co da nowe miejsca pracy i wpływy do budżetu oraz systematycznej poprawie stanu dróg, wraz z nowymi rozwiązaniami układu komunikacyjnego miasta. Chciałbym teraz szczególnie skupić się na sprawach z zakresu infrastruktury drogowej, ale i wykonać kilka drobniejszych zadań z innych dziedzin.

Bardzo dziękuję za rozmowę
Dziękuję


Źródło: www.nowoczesnehale.elamed.pl /Magazyn "Nowoczesne Hale"

Jacek Krawczyk, 15.01.2009 o 20:25:33 | 0 Komentarzy

Wróć do strony głównej

KOMENTARZE

Komentarzy brak

Dodaj komentarz:

Imię

E-mail

Komentarz


4 4 5 7 2
Przepisz kod:

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

<<     Lipiec 2018     >>
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Free Web Site Counters

rss Jacek Krawczyk

Każda pierwsza środa miesiąca w godzinach
15:00-16:00 w pokoju 110, UMCz, ul. Śląska 11/13
Częstochowa

Strona istnieje od: 08.08.2006
Zgoda na umieszczenie Herbu Miasta Częstochowy - umowa nr 12/2010
Wszelkie prawa zastrzeżone jacekkrawczyk.pl