Start O mnie Galeria Kontakt
Program
Okręg 4
Dotychczas
Interpelacje
Interpelacje
Interpelacje
Sesje Rady Miasta
Prasowe
Wideo
Linki
Archiwum
  • Przewodniczący Klubu Radnych PO RP
  • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Praworządności i Samorządu
XXI Sesja Rady Miasta Częstochowy
Dnia 26 kwietnia 2012r. o godz. 09:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie odbyła się XXI Sesja Rady Miasta Częstochowy VI kadencji


XXI zwyczajna Sesja
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad - A. Gawroński, B. Gieroń
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Pytania radnych.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – R. Majer, L. Małagowski, E. Kunicka
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2012-2044. (BR.12/XXI/12) – za (przeszło)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2012 rok. (BR.13/XXI/12) - za (przeszło)
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Biura Finansów Oświaty. (BR.6/XXI/12) - za (przeszło)
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Biura Finansów Oświaty. (BR.7/XXI/12) - za (przeszło)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 273/XXIV/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach/placówkach oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa. (BR.11/XXI/12) - za (przeszło)
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. (BR.16/XXI/12) - za (przeszło)
16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 15 im. Stefana Banacha w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 84/90. (BR.19/XXI/12) - za (przeszło)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 667/XLV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy. (BR.18/XXI/12) - za (przeszło)
18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania dofinansowania w 2012 roku z budżetu miasta Częstochowy zadań polegających na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych i gospodarczych realizowanych przez osoby fizyczne. (BR.8/XXI/12) - za (przeszło)
19. Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania dofinansowania w 2012 roku z budżetu miasta Częstochowy na zadania wynikające z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Częstochowy polegające na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy realizowane przez osoby fizyczne. (BR.9/XXI/12) - za (przeszło)
20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania dofinansowania w 2012 roku z budżetu miasta Częstochowy na zadania wynikające z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Częstochowy polegające na montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy realizowane przez osoby fizyczne. (BR.10/XXI/12) - za (przeszło)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd". (BR.5/XXI/12) - za (przeszło)
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie. (BR.4/XXI/12) - za (przeszło)
23. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Umowy Miast Bliźniaczych pomiędzy Irkuckiem w Federacji Rosyjskiej i Częstochową w Rzeczypospolitej Polskiej. (BR.17/XXI/12) - za (przeszło)
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych Radzie Miasta Częstochowy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników. (BR.15/XXI/12) - za (przeszło)
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R. B. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.1/XXI/12) - za (przeszło)
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S. R. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.2/XXI/12) - za (przeszło)
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana H. B. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.3/XXI/12) - za (przeszło)
28. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy za rok 2011. - przyjęte
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/III/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzania wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy. (BR.14/XXI/12) - za (przeszło)
30. Interpelacje radnych.
Złożyłem trzy interpelacje (w tym jedna międzysesyjna):
- w sprawie wprowadzenia systemu ostrzegania mieszkańców przed zbliżającymi się zagrożeniami za pomocą sms
- w sprawie rozwiązania problemu braku toalet w centrum miasta
- w sprawie przekazania specjalnej nagrody finansowej dla AZS Częstochowa za zdobycie "Challenge Cup"
31. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
32. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Jacek Krawczyk, 17.10.2012 o 08:13:30 | 0 Komentarzy

Wróć do strony głównej

KOMENTARZE

Komentarzy brak

Dodaj komentarz:

Imię

E-mail

Komentarz


b 0 7 7 5
Przepisz kod:

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

<<     Lipiec 2018     >>
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Free Web Site Counters

rss Jacek Krawczyk

Każda pierwsza środa miesiąca w godzinach
15:00-16:00 w pokoju 110, UMCz, ul. Śląska 11/13
Częstochowa

Strona istnieje od: 08.08.2006
Zgoda na umieszczenie Herbu Miasta Częstochowy - umowa nr 12/2010
Wszelkie prawa zastrzeżone jacekkrawczyk.pl