Start O mnie Galeria Kontakt
Program
Okręg 4
Dotychczas
Interpelacje
Interpelacje
Interpelacje
Sesje Rady Miasta
Prasowe
Wideo
Linki
Archiwum
  • Przewodniczący Klubu Radnych PO RP
  • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Praworządności i Samorządu
XXII Sesja Rady Miasta Częstochowy
Dnia 24 maja 2012r. o godz. 09:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie odbyła się XXII Sesja Rady Miasta Częstochowy VI kadencji


XXII zwyczajna Sesja
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad - K. Świerczyński, T. Blukacz
3. Zmiany w porządku obrad:
- wniosek o wprowadzenie projektu uchwały na druku BR.12 w sprawie CzPK Sp. z o.o. - za (przeszło)
- wniosek o wprowadzenie stanowiska w sprawie połączeń Lubliniec - Opole - wstrzymałem się (nie przeszło)
- wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wręczyckiej i Św. Rocha - za (przeszło)
- wniosek o wprowadzenie projektu stanowiska w sprawie RFG i Amicusa - za (przeszło)
- wniosek o prezentację budżetu - przeciw (nie przeszło)
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Miasta Częstochowy - za (przeszło)
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Pytania radnych.
Zadałem dwa pytania:
- dot. odbudowy spalonych ekranów akustycznych wzdłuż DK-1 na wysokości ul. Bohaterów Katynia
- dot. wprowadzenia systemu monitoringu wizyjnego
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – L. Małagowski, Ł. Kot, R. Majer
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2012-2044. (BR.3/XXII/12) - za (przeszło)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2012 rok. (BR.4/XXII/12) - za (przeszło)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz wniosku o pokrycie straty za 2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie. (BR.5/XXII/12) - za (przeszło)
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków. (BR.2/XXII/12) - za (przeszło)
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. (BR.1/XXII/12) - za (przeszło)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Koziegłowy w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.8/XXII/12) - za (przeszło)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Koniecpol w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.9/XXII/12) - za (przeszło)
17. Podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.6/XXII/12) - za (przeszło)
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.7/XXII/12) - za (przeszło)
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport” na lata 2012 – 2015. (BR.10/XXII/12) - za (przeszło)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 271/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. (BR.11/XXII/12) - za (przeszło)
21. Podjęcie uchwały w sprawie CzPK sp. z o.o. (BR.12/XXII/12) - za (przeszło)
22. Podjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wręczyckiej i Św. Rocha - za (nie przeszło)
23. Podjęcie projektu stanowiska w sprawie RFG i Amicusa - za (przeszło)
24. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy na temat przyszłości infrastruktury drogowej w mieście.
Zadałem kilkanaście pytań min. Braku matematycznego braku modelu ruchu miasta Częstochowy, dziurawych ulic, powołania spółki w odniesieniu do zadłużenia miasta i ewentualnej likwidacji MZDiT, braku zaplanowanych inwestycji ze środków UE na lata 2014-2012, co z funkcjonowaniem komunikacji publicznej?
25. Interpelacje radnych.
Złożyłem sześć interpelacji (w tym cztery międzysesyjne)
- w sprawie realizacji polityki transportowej dla miasta Częstochowy
- w sprawie wykupu nieruchomości pod tzw. pole widoczności przy skrzyżowaniu ul. Gajowej i Lipowej
- w sprawie wprowadzenia systemu ostrzegania mieszkańców przed zbliżającymi się zagrożeniami za pomocą sms
- w sprawie rozwiązania problemu braku toalet w centrum miasta
- w sprawie remontu filharmonii - odbiór robót
- w sprawie wprowadzenia komunikacji publicznej w III Alei
26. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
27. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Jacek Krawczyk, 17.10.2012 o 09:36:21 | 0 Komentarzy

Wróć do strony głównej

KOMENTARZE

Komentarzy brak

Dodaj komentarz:

Imię

E-mail

Komentarz


4 3 5 a e
Przepisz kod:

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

<<     Lipiec 2018     >>
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Free Web Site Counters

rss Jacek Krawczyk

Każda pierwsza środa miesiąca w godzinach
15:00-16:00 w pokoju 110, UMCz, ul. Śląska 11/13
Częstochowa

Strona istnieje od: 08.08.2006
Zgoda na umieszczenie Herbu Miasta Częstochowy - umowa nr 12/2010
Wszelkie prawa zastrzeżone jacekkrawczyk.pl