O mnie

Nazywam się Jacek Krawczyk, urodziłem się 04. października 1982 roku w Częstochowie, jestem żonaty, mam córkę.
Absolwent VI LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie. W 2004 roku ukończyłem studia licencjackie na kierunku administracja w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. W 2006 roku ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na tym samym kierunku. Od 2010 roku posiadam uprawnienia w zakresie zarządzania i kontrolowania podmiotów gospodarczych potwierdzone zdanym egzaminem w Ministerstwie Skarbu Państwa. W 2022 roku ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej na kierunku „Miejski transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie”.

Od 2007 do 2015 roku pracowałem w biurze senatorskim, natomiast od 2015 do 2016 roku byłem Zastępcą Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie pracuję jako Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w OŚ „WARTA” S.A. w Częstochowie.

Z częstochowskim samorządem jestem związany od 2006 roku, kiedy uzyskałem mandat Radnego Miasta Częstochowy i pełnię nieprzerwanie tę funkcję czwartą kadencję.

W Radzie Miasta Częstochowy pracowałem w różnych komisjach m.in. przez 8 lat byłem Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, a także byłem powołany w latach 2014-2018 przez Prezydenta Miasta Częstochowy do składu Rady Społecznej Miejskiego Szpitala Zespolonego. Od 2016 roku jestem nieprzerwanie przedstawicielem Rady Miasta Częstochowy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy.

W obecnej kadencji Rady Miasta Częstochowy (2018-2023) pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Częstochowy, a także pracuję w Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska; Komisji Praworządności i Samorządu oraz jestem Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego ds. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka”. W 2023 roku ponowne zostałem wybrany do składu Rady Społecznej Miejskiego Szpitala Zespolonego.

W 2018 roku byłem kandydatem Koalicji Obywatelskiej na Prezydenta Miasta Częstochowy w wyborach samorządowych.

Od 2020 roku jestem członkiem Stowarzyszenia i Klubu Radnych Niezależnych „Wspólnie dla Częstochowy”. Nie jestem członkiem żadnej partii politycznej.