O mnie

        Nazywam się Jacek Krawczyk, urodziłem się 04. października 1982 roku w Częstochowie, jestem żonaty.
Uczęszczałem do VI LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie. Ukończyłem w 2004 roku studia licencjackie na kierunku administracja w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. W 2006 roku ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na tym samym kierunku. Od 2010 roku posiadam uprawnienia w zakresie zarządzania i kontrolowania podmiotów gospodarczych.

Od 2007 do 2015 roku pracowałem w biurze senatorskim, natomiast od 2015 do 2016 roku byłem Zastępcą Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie pracuję jako Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w OŚ „WARTA” S.A. w Częstochowie.

Z częstochowskim samorządem jestem związany od 2006 roku, kiedy uzyskałem mandat Radnego Miasta Częstochowy i pełnię tę funkcję trzecią kadencję.
W Radzie Miasta Częstochowy od 8 lat jestem Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, a obecnie także członkiem Komisji Praworządności i Samorządu, członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy oraz członkiem Rady Społecznej Miejskiego Szpitala Zespolonego.
Pełnię także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. realizacji inwestycji tramwajowych.
W obecnej kadencji Rady Miasta Częstochowy jestem Przewodniczącym Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP.

Od 2017 roku zostałem wybrany Wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej RP w Częstochowie.

Byłem kandydatem Koalicji Obywatelskiej na Prezydenta Miasta Częstochowy w wyborach samorządowych w 2018 roku.