Program

Mój program dla Częstochowy

Program, który prezentuję pozwala na autentyczne uczestnictwo mieszkańców w kształtowaniu rozwoju miasta. Wszystkie działania samorządów podporządkowane są dostarczaniu usług dla mieszkańców, a podstawą oceny władz lokalnych jest jakość świadczonych usług w odniesieniu do wielkości środków pozostających w dyspozycji nie organów samorządu, a mieszkańców.

✅ Lepsza Praca i Płaca   

 • System ulg i zachęt dla Przedsiębiorców podnoszących wynagrodzenia dla swoich pracowników
 • Aktywizacja przedsiębiorczości lokalnej zwłaszcza w dzielnicach o niższym wskaźniku rozwoju poprzez system zachęty
 • Integracja sektora edukacji na poziomie średnim jak i wyższym w zakresie kształcenia „pracowników na miarę” i wsparcie dla start up-ów
 • Wspieranie mobilności zawodowej
 • Stworzenie inkubatora dla małych firm usługowych oraz rzemieślniczych
 • Wprowadzenie wspierającej i stabilnej regionalnej polityki podatkowej

✅ Lepsze Drogi W Dzielnicach   

 • Budowa nowych dróg w dzielnicach peryferyjnych – 5 lat – 50 km
 • Pakiet oświetleniowy obejmujący budowę latarni na ponad 130 ulicach
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy
 • Budowa i remonty chodników
 • Budowa nowych, asfaltowych dróg rowerowych i połączenie z istniejącym systemem
 • Powołanie pełnomocnika ds. pieszych i rowerzystów
 • Zwiększenie ilości stacji roweru miejskiego również dla dzielnic peryferyjnych
 • Twoje miejsce parkingowe na Twoim osiedlu
 • SMART CITY – wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej
 • Powołanie Głównego Architekta Miasta z szerokimi kompetencjami architektoniczno-urbanistycznymi

✅ Lepsza Komunikacja Publiczna   

 • Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka
 • Wprowadzenie minibusów do obsługi dzielnic peryferyjnych
 • Oparcie systemu biletów o bilet czasowy umożliwiający swobodne przesiadanie się – w cenie dotychczasowego biletu jednorazowego
 • Przywrócenie komunikacji publicznej na całej długości Alei NMP
 • Systematyczna modernizacja i zakup taboru autobusowego i tramwajowego

✅ Lepsza Polityka Mieszkaniowa   

 • „Częstochowski Program Mieszkaniowy” – budowa nowych bloków komunalnych – 10 budynków w 5 lat
 • Rozwój budownictwa TBS
 • Rozwój sektora mieszkań chronionych
 • Wsparcie dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w systemie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego: Tanie mieszkania na wynajem – dla studentów, dla młodych małżeństw i potrzebujących
 • Zintegrowany system rotacji lokalowej w sektorze komunalnym
 • Rewitalizacja zdegradowanych kamienic
 • Jednolite standardy lokalowe – „koniec ze slumsami” – mądre zarządzanie zasobami

✅ Lepsza Opieka Zdrowotna 

 • Remonty i doposażenie oddziałów szpitalnych gwarantujących najwyższy standard dla pacjentów
 • Poprawa jakości wyżywienia w Miejskim Szpitalu Zespolonym
 • Skrócenie czasu oczekiwania na tomograf i rezonans – zakup dodatkowego sprzętu dla szpitala.
 • Zakup Mobilnego Punktu Stomatologicznego do obsługi szkół
 • Nowe programy zdrowotne dla Częstochowian
 • Utrzymanie programu „In Vitro”
 • Bezpłatna szkoła rodzenia
 • Wprowadzenie systemu kolejkowego w szpitalach

✅ Lepsza Walka Ze SMOGIEM   ?

 • Zwiększenie łącznej kwoty do 2 mln zł na dopłaty do wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ogrzewania
 • Skuteczna i bezwzględna walka z zanieczyszczaniem powietrza spalanymi śmieciami
 • Dopłaty do gazu/ekogroszku dla najbiedniejszych Częstochowian

✅ Lepsze Poczucie Bezpieczeństwa   

 • Rozbudowa miejskiego monitoringu
 • Wykupienie dodatkowych patroli policji
 • Utworzenie nowego komisariatu dla Dzielnicy Lisiniec i Grabówka
 • Przeniesienie Komisariatu Policji do nowej siedziby na Stare Miasto
 • Systematyczna odbudowa i wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych wraz odmulaniem rzek przy większym zaangażowaniu ich administratorów
 • Ochotnicza Straż Pożarna – sfinansowanie profesjonalnego sprzętu ratunkowego, finansowania kursów kwalifikowanych pierwszej pomocy, sfinansowanie prawa jazdy kat. C

✅ Lepsze Obiekty i Oferta Sportowa   

 • Rozpoczęcie budowy Miejskiego Stadionu „Raków” spełniającego kryteria Ekstraklasy
 • Dokończenie budowy Stadionu Żużlowego „Arena Częstochowa” – nowy park maszyn i zaplecze klubowe
 • Wsparcie przebudowy lokalnych obiektów infrastruktury sportowej
 • Program budowy bieżni lekkoatletycznych
 • Budowa basenów w dzielnicach peryferyjnych
 • Jasne i klarowne zasady podziału środków finansowych na sport
 • Wprowadzenie programu stypendialnego dla częstochowskich sportowców

✅ Lepszy Start Dla Dzieci i Młodzieży 

 • Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
 • 3 nowe żłobki i przedszkola
 • Wspieranie uzdolnionych uczniów częstochowskich szkół – nowy system stypendialny
 • Stworzenie programu dla dzieci i młodzieży postawy przedsiębiorczości oraz pomocy w wyborze przyszłego zawodu
 • Stworzenie dodatkowych możliwości rozwoju talentów i zainteresowań młodzieży
 • Bezpłatne karnety na basen dla dzieci

✅ Lepsze Życie Seniora  

 • „Złota rączka” dla seniora
 • Lokalny system przeciwdziałania „samotnej starości”
 • Tworzenie dzielnicowych centrów aktywności seniorów z udziałem organizacji pozarządowych
 • Miejskie Centrum Integracji Pokoleniowej
 • „SENIOR w akcji” – lojalnościowy pakiet budżetowy na korzystanie z oferty miejskiej, kulturalnej oraz sportowej dla seniorów

✅ Lepszy Program Opieki Nad Zwierzętami   

 • Bezpłatna opieka weterynaryjna dla adaptowanych zwierząt
 • Bezpłatne zabiegi kastracji oraz sterylizacji
 • Wybiegi dla psów w kolejnych dzielnicach
 • Wsparcie finansowe dla odbudowy jedynej stadniny koni w Częstochowie
 • Wsparcie modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie

✅ Lepsza Kultura i Sztuka ?‍??‍??

 • Remont Teatru im. Adama Mickiewicza
 • Wsparcie festiwali kulturalnych promujących miasto
 • Wsparcie wystaw malarskich lokalnych twórców
 • Stypendia dla młodych i uzdolnionych twórców kultury i sztuki

✅ Lepsze Podwórka, Parki, Osiedla i Parkingi ???

 • Utworzenie nowych parków i skwerów w dzielnicach silnie zurbanizowanych
 • Zwiększenie dbałości o zieleń miejską
 • Zwiększenie częstotliwości koszonej trawy w mieście
 • Tworzenie nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców z poszanowaniem okolicznej zieleni.
 • Odnowa podwórek i przestrzeni publicznych
 • Zwiększenie ilości nasadzeń drzew i krzewów

✅ Lepsza Pomoc Niepełnosprawnym ???

 • Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej
 • Ułatwienia dla niepełnosprawnych w projektach drogowych
 • Oznaczenia dla niewidomych i słabowidzących na przystankach komunikacji publicznej
 • Zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych pod budynkami komunalnymi

✅ Lepsza Energia – Częstochowa Tu Się Dzieje – Mamy Nie Tylko Aleje ???

 • Częstochowa live festiwal
 • Menadżer ulicy
 • Częstochowska Noc Kabaretowa
 • Nowe murale zdobiące Częstochowę
 • Aktywizacja dzielnic peryferyjnych – „Częstochowa tu się dzieje – mamy nie tylko Aleje”
 • Wsparcie w organizacji koncertów największych gwiazd muzycznych z wykorzystaniem Areny Częstochowa

✅ Lepsze Poczucie Tożsamości Lokalnej ??✌?

 • Wsparcie finansowe dla przedstawień promujących Częstochowę i wydarzeń historycznych związanych z naszym miastem
 • Wsparcie finansowe i lepsza opieka nad zabytkami
 • Wsparcie dla rewitalizacji terenów poprzemysłowych typu Elanex
 • 1 000 000zł na granty dla częstochowskich stowarzyszeń
 • Zwiększenie środków Budżetu Obywatelskiego
 • Skuteczniejsze kreowanie tożsamości lokalnej „Jestem dumny bo pochodzę, żyję i mieszkam w Częstochowie”