Bezrobocie w Częstochowie na poziomie 3,9%

➡️Według informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w mieście w końcu stycznia wynosiła 4 316.
📊Ostatnia notowana stopa bezrobocia w Częstochowie z końca stycznia to 3,9%📉, przy średniej krajowej – 6,1% i wyższej niż w naszym mieście średniej wojewódzkiej – 4,5 %.

#KoalicjaObywatelskaDlaCzęstochowy