Start O mnie Galeria Kontakt
Program
Okręg 4
Dotychczas
Interpelacje
Interpelacje
Interpelacje
Sesje Rady Miasta
Prasowe
Wideo
Linki
Archiwum
  • Przewodniczący Klubu Radnych PO RP
  • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Praworządności i Samorządu
XVI Sesja Rady Miasta Częstochowy
Dnia 07 grudnia 2011r. o godz. 09:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie odbyła się XVI Sesja Rady Miasta Częstochowy VI kadencjiXVI zwyczajna Sesja
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad - K. Świerczyński, Ł. Wabnic
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta Częstochowy - za (przeszło)
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Pytania radnych.
- dot. wiaduktu w ciągu al. Niepodległości – czy przerobimy 10 mln zł do końca roku, aby otrzymać dotację w wysokości 5 mln zł z ministerstwa?
- dot. wiat przystankowych wzdłuż nowej linii tramwajowej - czy przynajmniej część zostanie wymieniona na bardziej pojemne?
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - M. Biernat, Z. Niesmaczny, L. Małagowski, R. Majer
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2011-2044. (BR.12/XVI/11) - za (przeszło)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2011 rok. (BR.13/XVI/11) - za (przeszło)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. (BR.5/XVI/11) - za (przeszło)
13. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku. (BR.8/XVI/11) - wstrzymałem się (przeszło)
14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2012 roku. (BR.4/XVI/11) - za (przeszło)
15. Podjęcie uchwały projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w 2012 roku. (BR.7/XVI/11) - za (przeszło)
- wniosek o obniżenie z 21,94 zł na 21,80 zł podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej - za (przeszło)
16. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej w 2012 roku. (BR.6/XVI/11) - za (przeszło)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Częstochowie. (BR.9/XVI/11) - przeciw (przeszło)
18. Pierwsze czytanie projektu budżetu Miasta Częstochowy na rok 2012 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Częstochowy na lata 2012 - 2044 - dyskusja i złożenie wniosków
19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Częstochowie, ul Jana III Sobieskiego 17 b. (BR.10/XVI/11) - za (przeszło)
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej korekty wniosku o dofinansowanie w 2011 roku kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. (BR.11/XVI/11) - za (przeszło)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 61/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2011 roku (z późn zm.). (BR.14/XVI/11) - za (przeszło)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/III/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy. (BR.15/XVI/11) - za (przeszło)
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marty Kamińskiej na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.2/XVI/11) - za (przeszło)
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Woldana na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.3/XVI/11) - za (przeszło)
25. Interpelacje radnych.
Złożyłem jedną interpelację:
- w sprawie wymiany piłkochwytów w SP 14 i SP 36
26. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
27. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Jacek Krawczyk, 20.12.2011 o 10:44:42 | 0 Komentarzy

Wróć do strony głównej

KOMENTARZE

Komentarzy brak

Dodaj komentarz:

Imię

E-mail

Komentarz


a 5 9 8 6
Przepisz kod:

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

<<     Lipiec 2018     >>
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Free Web Site Counters

rss Jacek Krawczyk

Każda pierwsza środa miesiąca w godzinach
15:00-16:00 w pokoju 110, UMCz, ul. Śląska 11/13
Częstochowa

Strona istnieje od: 08.08.2006
Zgoda na umieszczenie Herbu Miasta Częstochowy - umowa nr 12/2010
Wszelkie prawa zastrzeżone jacekkrawczyk.pl