Start O mnie Galeria Kontakt
Program
Okręg 4
Dotychczas
Interpelacje
Interpelacje
Interpelacje
Sesje Rady Miasta
Prasowe
Wideo
Linki
Archiwum
  • Przewodniczący Klubu Radnych PO RP
  • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Praworządności i Samorządu
XIX Sesja Rady Miasta Częstochowy
Dnia 16 lutego 2012r. o godz. 09:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie odbyła się XIX Sesja Rady Miasta Częstochowy VI kadencji


XIX zwyczajna Sesja
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad - A. Gawroński, B. Gieroń
3. Zmiany w porządku obrad.
- wniosek o pierwsze czytanie projektu uchwały na druku (BR.9/XVIII/12) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. - za (przeszło)
4. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Pytania radnych.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - R. Majer, L. Małagowski, Z. Niesmaczny
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2011 rok - przyjęte
11. Rozpatrzenie informacji z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowa w roku 2011 - przyjęte
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. (BR.9/XVIII/12) - pierwsze czytanie
13. Podjęcie uchwały w sprawie świadczenia przez Gminę Miasto Częstochowa działalności w zakresie telekomunikacji. (BR.14/XIX/12) - za (przeszło)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Przyrów w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.10/XIX/12) - za (przeszło)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Mykanów w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.11/XIX/12) - za (przeszło)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 568/XLVII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Trzech Wieszczów w rejonie Alei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja. (BR.6/XIX/12) - za (przeszło)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, obciążenie odpłatnym prawem użytkowania na czas określony oraz na udzielenie bonifikaty od opłaty za użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Manganowej 12a. (BR.9/XIX/12) - za (przeszło)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 754/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami. (BR.7/XIX/12) - za (przeszło)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. (BR.8/XIX/12) - za (przeszło)
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Goszczyńskiego 9/11 w Częstochowie. (BR.13/XIX/12) - za (przeszło)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Internatu przy ul. Legionów 19/21 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa przy ul. Legionów 58 w Częstochowie. (BR.12XIX/12) – przeciw (przeszło)
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie. (BR.1/XIX/12) - za (przeszło)
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie. (BR.2/XIX/12) - za (przeszło)
24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie u zbiegu ulic Legionów i Żużlowej. (BR.3/XIX/12) - za (przeszło)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy na rok 2012.(BR.4/XIX/12) - za (przeszło)
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Artura Radlaka na działania Prezydenta Miasta Częstochowy.(BR.5/XIX/12) - za (przeszło)
27. Interpelacje radnych.
Złożyłem cztery interpelacje:
- w sprawie usunięcia podkładów tramwajowych - ul. Botaniczna
- w sprawie zakupu i montażu wiaty przystankowej przy ul. Bohaterów Katynia 7 (w kierunku centrum)
- w sprawie wykonania wymiany wypalonych elementów ekranów akustycznych ze środków
- w sprawie ujęcia w planach remontowych zjazdu z Al. Bohaterów Monte Cassino do ul. 1-go Maja.
28. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
29. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Jacek Krawczyk, 15.10.2012 o 10:18:51 | 0 Komentarzy

Wróć do strony głównej

KOMENTARZE

Komentarzy brak

Dodaj komentarz:

Imię

E-mail

Komentarz


7 8 f 9 1
Przepisz kod:

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

<<     Lipiec 2018     >>
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Free Web Site Counters

rss Jacek Krawczyk

Każda pierwsza środa miesiąca w godzinach
15:00-16:00 w pokoju 110, UMCz, ul. Śląska 11/13
Częstochowa

Strona istnieje od: 08.08.2006
Zgoda na umieszczenie Herbu Miasta Częstochowy - umowa nr 12/2010
Wszelkie prawa zastrzeżone jacekkrawczyk.pl